ÁSZF

Az általános szerződés hatálya.

A jelen Általános szerződési feltételek (a továbbiakban ÁSZF) a www.netdal.hu (továbbiakban Honlap) látogató, olvasó, használó felhasználókra (továbbiakban Felhasználó) vonatkozó szabályokat, és a Honlapot üzemeltető tulajdonos Csabuda Péter egyéni vállalkozó (székhely: 2643 Diósjenő, Börzsönyi út 25., adószám: 65071562-1-32, továbbiakban Vállalkozó), jeles napokra egyedi, személyre szabott, meglepetés dalokat ír. A felhasználó a dalok (továbbiakban DAL) megrendelések (továbbiakban Szerződés) alapján szerződéses jogviszonyba kerülő megbízókra, megrendelőkre, vásárlókra, ügyfelekre (továbbiakban Ügyfél) vonatkozó szabályokat tartalmazza.
Jelen ÁSZF a www.netdal.hu oldalon 2019. 09. 01 -én jelent meg, amely napon hatályba lépett.
Ügyfél a vonatkozó Szerződés aláírásával, a termékek megrendelésével elfogadja az ÁSZF- ben foglaltakat miután részeit ismeri, elolvasta.
A Honlapról minden oly módon átvett, másolt szövege, amelyre a szerzőt és a forrást nem hivatkozták be, jogellenes másolat. Az itt található szövegek és dallamok Csabuda Péter (Vállalkozó) saját alkotásai és egyben jogtulajdona. Amint Vállalkozó észleli, hogy Felhasználó, vagy Ügyfél másolt, egy közjegyzővel tanúsításra kerül, majd pedig egy ügyvédi levéllel kezdi el az eljárást. A honlapon böngészéssel Felhasználó és Ügyfél elfogadja, hogy Vállalkozó a másolásért kötbérként másolási díjat kér, másolt oldalanként 20.000 Forintot plusz a közjegyző és az ügyvéd díját. Másolt oldalnak számít, ha az oldal tartalmának legalább 10 %-át Felhasználó vagy Ügyfél engedély nélkül átvette, és a szerzőt nem tüntette fel azon.
Felhasználó vagy ügyfél tudomásul veszi, hogy a Honlapra feltöltött, Vállalkozó által készített hang és videóanyagok, elkészített Dalok sokszorosítása, másolása, felhasználása, médiában való nyilvános lejátszása, bemutatása, adathordozóra való rögzítése, értékesítése, ajándékozása Vállalkozó hozzájárulása nélkül nem engedélyezett.
Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, egyben hozzájárul ahhoz, hogy a Vállalkozó által levezetett esküvőn, rendezvényen Ügyfélről fénykép készülhet, amelyet Vállalkozó felhasználhat marketing célokra Honlapon és marketing kiadványaiban, akcióiban. Vállalkozó minden esetben törekszik Ügyfelet nem előnytelen képen megjeleníteni, emberi méltóságát szem előtt tartva.
Ügyfél a  célszemély(ei)ről olyan információkat ad meg, amelyek alapján testre szabható, megkomponálható a DAL. Vállalkozó tudomására jutott információkat Vállalkozó harmadik személynek nem adja ki.
Vállalkozó minden esetben törekszik az emberi méltóság megőrzésére. A Dal komponálásához tudomására jutott információkat úgy dolgozza föl, hogy ne legyenek sértőek a Dal célszemélye(i)nek, ünnepeltnek. Vállalkozó kerüli a trágár, obszcén, megalázó kifejezések használatát. Ezek használatára Vállalkozó nem kötelezhető, ilyen irányú megrendelést, megbízást Vállalkozó jogosult részletes indoklás nélkül elutasítani. Vállalkozó az esküvőkön, rendezvényeken nem vállal felelősséget a résztvevők alkoholos, vagy tudatmódosító szerek általi befolyásoltságból, érzelmi kitörésekből eredő anyagi károkért.
A honlapon található nyilvános referencia anyagokhoz az ügyfelek hozzájárultak. Vállalkozó a leadott megrendeléseket 4-5 napon belül teljesíti, azonban lehetnek olyan esetek, amikor a megrendelések ideje több napot vesz igénybe, erről a Vállalkozó az Ügyfelet előre értesíti.
A Vállalkozó a Netdal szerkesztési menüpontjában elérhetőségi adatokat kér az Ügyféltől, amelyre azért van szükség, mert az elkészített Dal az Ügyfél e-mail címére érkezik meg, másrészt mert a szerkesztés folyamatában felmerülhetnek kérdések a Dallal kapcsolatban.

Csabuda Péter
Diósjenő, 2019.01.01.